ĐỀ THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 4,5 VÒNG QUỐC GIA NĂM 2019 – 2020

ĐỀ THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 4,5 VÒNG QUỐC GIA NĂM 2019 – 2020

Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad)


Liên hệ tư vấn về tài liệu học tập ôn thi chương trình về Toán quốc tế TIMO, HKIMO, IKMC, SASMO, TOÁN TITAN, ASMO, SEAMO, …:

HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 1: (Đề thi Vòng Chung Kết Quốc Gia Khối 4 2019-2020)


Logical Thinking


Câu 1:  Today is Sunday. Which day of the week will 616 days be later?

Sunday: Chủ nhật.

Hướng dẫn

     Ta có: 616 : 7 = 88

     Vậy 616 ngày sau vẫn là Chủ Nhật.

Đáp số: Sunday


Câu 2: There are a total of 20 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 66 legs. How many chicken(s) is / are there?

Total: Tổng số.

Hướng dẫn

     Giả sử 20 con đều là thỏ thì số tổng số chân là: 20 x 4 = 80 (chân)

     Số chân dư ra so với thực tế là: 80 – 66 = 14 (chân)

     Dư 14 chân do mỗi con gà ít hơn mỗi con thỏ: 4 – 2 = 2 (chân)

     Số con gà có là: 14 : 2 = 7 (con)

Đáp số: 7


Câu 3: It requires 22 minutes to cut a piece of wood into 12 sections. If the time required to cut into each section is the same, how many minute(s) is / are required to cut into 6 sections?

Section: Khúc (phần); The same: Giống nhau.

Hướng dẫn

     Để cắt miếng gỗ thành 12 phần thì cần số lần cắt là: 12 – 1 = 11 (lần)

     Thời gian cắt 1 lần là: 22 : 11 = 2 (phút)

     Để cắt khúc gỗ thành 6 phần thì cần số lần cắt là: 6 – 1 = 5 (lần)

     Thời gian cần để cắt khúc gỗ thành 6 phần là: 5 x 2 = 10 (phút)

Đáp số: 10.

Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin