Tài liệu ôn thi Toán quốc tế HKIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm

Tài liệu ôn thi Toán quốc tế HKIMO lớp 2 theo 5 chuyên đề trọng điểm (Hong Kong International Mathematical Olympiad).

NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN HKIMO KHỐI 2 ÔN THI VÒNG LOẠI QUỐC GIA VÀ CHUNG KẾT QUỐC GIA:

  • Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật
  • Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức
  • Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới
  • Chuyên đề 4: Hình học
  • Chuyên đề 5: Tổ hợp

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) hoặc: 0919.281.916 (Thầy Thích)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


NỘI DUNG MẪU TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ HKIMO LỚP 2 THEO 5 CHUYÊN ĐỀ

(Đề thi Toán quốc tế HKIMO lớp 2)


BÀI TẬP MẪU

CHUYÊN ĐỀ MẪU SỐ 1: TƯ DUY LOGIC – DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT


1. Michael’s class has 5 boys and 6 girls. How many classmates does he have?
Lớp của Michael có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Hỏi Michael có bao nhiêu bạn cùng lớp?

A. 11                   B. 10                   C. 12                              D. 9

Hướng dẫn

Michail có số bạn cùng lớp là: 5 + 6 – 1 = 10 (bạn)


2. If today is Wednesday and also the first day of March. Which day of the week is 9th March?

Nếu hôm nay là thứ Tư và cũng là ngày đầu tiên của tháng 3. Vậy ngày 9 tháng 3 là ngày thứ mấy?

A. Wednesday (Thứ Tư)               B. Saturday (Thứ Bảy)

C. Friday (Thứ Sáu)                      D. Thursday (Thứ Năm)

Hướng dẫn

            Ngày 1/3 là Thứ Tư thì thì Tư tiếp theo là: 1 + 7 = 8.

Vậy ngày 9 là tháng 3 là thứ Năm


3. According to the pattern below, find the 15th figure counting from the left.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình thứ 15 tính từ bên trái.

Đề thi Toán HKIMO lớp 2


4. Dan celebrated his 6th birthday 3 years ago. How old will he be 2 years later?
Dan tổ chức sinh nhật lần thứ 6 vào 3 năm trước. Hỏi 2 năm nữa anh ấy mấy tuổi?

A.1               B. 11                             C. 7                      D. 5

Hướng dẫn

Tuổi Dan hiện nay là: 6 + 3 = 9 (tuổi)

Tuổi Dan hai năm nữa là: 9 + 2 = 11 (tuổi)


5. According to the pattern below, what is the value of the next number?

Dựa vào quy luật của dãy số sau, giá trị của số tiếp theo là số nào?

50, 3, 45, 6, 40, 9, 35, 12, …

A. 13                    B. 15                        C. 25                              D. 30

Hướng dẫn

Dãy số trên ta chia làm 2 dãy: 50; 45; 40; 35; …

Và dãy: 3; 6; 9; 12; …

Như vậy, số tiếp theo thuộc vào dãy: 50; 45; 40; 35; …

Số tiếp theo là: 30.


6. If last month was April, which month will it be 16 months later?

Biết tháng trước là tháng 4, hỏi 16 tháng nữa là tháng mấy?

A. May (Tháng 5)                        B. September (Tháng 9)

C. August (Tháng 8)                    D. December (Tháng 12)

Hướng dẫn

16 tháng nữa là tháng: 4 + 16 – 12 + 1 = 9


7. By observing the pattern, what is the English letter in the space (“__”) provided?
Quan sát quy luật dưới đây để điền chữ cái Tiếng Anh thích hợp vào chỗ trống (“__”).

A , Z , B , __ , C , X , D , W , …

A. E                       B. S                      C. U                      D. Y

Hướng dẫn

          Quy luật: Các chữ cái sẽ được viết theo thứ tự từ hai đầu vào trong xen kẽ.

Dãy lẻ là từ đầu bảng chữ cái: A, B, C, D, ….

Dãy chẵn là từ cuối bảng chữ cái: Z, Y, X, W, …

Vậy chữ cái còn thiếu là: Y

…………………..

Để xem tiếp và đăng ký tài liệu ôn thi Toán quốc tế HKIMO khối 1-2-3-4-5 và đề thi Toán HKIMO lớp 2-1-3-4-5 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin