Đề ôn thi Toán quốc tế HKIMO lớp 1 vòng loại và chung kết quốc gia (có hướng dẫn giải)

Tài liệu Đề ôn thi Toán quốc tế HKIMO lớp 1 vòng loại và chung kết quốc gia có hướng dẫn giải (Hong Kong International Mathematical Olympiad HEAT ROUND – HKIMO VIỆT NAM).

NỘI DUNG BAO GỒM CÁC ĐỀ ÔN THI TOÁN HKIMO LỚP 1 CHO VÒNG LOẠI QUỐC GIA VÀ CHUNG KẾT QUỐC GIA. MỖI ĐỀ THI CÓ: 5 PHẦN THI

  • Tư duy logic
  • Số học
  • Lý thuyết số 
  • Chuyên đề 4: Hình học
  • Chuyên đề 5: Tổ hợp

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) hoặc: 0919.281.916 (Thầy Thích)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


NỘI DUNG MẪU TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ HKIMO LỚP 1 VÒNG LOẠI VÀ CHUNG KẾT QUỐC GIA

(Đề thi Toán quốc tế HKIMO lớp 1)


HƯỚNG DẪN GIẢI

HEAT ROUND / VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA


ĐỀ SỐ 1


Logical Thinking / Tư duy lô-gic


1) Edward is 18 years old now and Kenny will be 6 years old 4 years later. What is the difference between their ages?

Now Hiện tại Later: Sau; Difference: Hiệu Age Tuổi.

Hướng dẫn

Tuổi Kenny hiện nay là: 6 – 4 = 2 (tuổi)

Hiệu số tuổi của họ là: 18 – 2 = 16 (tuổi)

Answer: ……….. 16


2) According to the pattern shown below, what is the English letter in the space (“___”) provided?

Pattern: Quy luật; English letter: Chữ cái Tiếng Anh; Space: Chỗ trống.

J, l, N, p, R, ___, …

Hướng dẫn

JKLMNOPQRST

Quy luật: Mỗi chữ cách chữ tiếp theo một chữ cái. Vậy chữ số còn thiếu là chữ T

Đáp số: t


3) If tomorrow will be Thursday, which day of the week will 11 days later be?

Tomorrow: Ngày mai; Thursday: Thứ Năm Day of the week Thứ ater Sau.

Hướng dẫn

Ngày mai là thứ Năm thì hôm nay là thứ Tư.

7 ngày tiếp theo vẫn là thứ Tư.

Ta đếm tiếp:

Ngày thứ 8                 Ngày thứ 9                 Ngày thứ 10               Ngày thứ 11

Thứ Năm                    Thứ sáu                      Thứ Bảy                      Chủ Nhật.

Vậy 11 ngày sau là chủ nhật.

Đáp số: Sunday


4) According to the pattern below, what is the number in the space?

Pattern: Quy luật; Space: Chỗ trống.

4, 12, 20, 28, 36, ___

Hướng dẫn

Quy luật: Mỗi số kể từ số thứ hai trở đi bằng số trước nó cộng thêm 8.

Số còn thiếu là: 36 + 8 = 44.

Đáp số: 44


5) From the pattern below, how many # is / are there in the 5th Group?

Pattern: Quy luật.

Đề thi Toán HKIMO lớp 1

Hướng dẫn

Nhóm 1 có: 0

Nhóm 2 có: 2 × 2 – 1 = 3

Nhóm 3 có: 3 × 3 – 1 – 1 × 1 = 7 (hoặc = 3 + 4)

Nhóm 4 có:  4 × 4 – 1 – 2 × 2 = 11 (hoặc = 7 + 4)

Nhóm 5 có: 5 × 5 – 1 – 3 × 3 = 15 (hoặc = 11 + 4)

Đáp số: 15

…..

Để xem tiếp và đăng ký tài liệu ôn thi Toán quốc tế HKIMO khối 1-2-3-4-5 và đề thi Toán HKIMO lớp 1-2-3-4-5 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin