Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Các bài toán cấu tạo số
  • Giải bài toán có lời văn về số hạng – tổng
  • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
  • Từ chỉ đặc điểm

Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 3 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin