Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI 3: LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi ôn Violympic Toán – Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 5 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM: Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024:

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ có hướng dẫn giảiĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán 5 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi TNTV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 5 – Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


BÀI 2 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Số nào dưới đây có chữ số 3 ở hàng phần nghìn?

a/ 33,3003            b/ 3,3303              c/ 33,0303            d/33,303

Câu 2: Trung bình cộng của 35,42 và 14,58 là: (35,42 + 14,58) : 2 = 25

a/ 28                     b/ 30                     c/ 25                     d/32

Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1:500, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 7cm. Khoảng cách hai điểm đó ngoài thực tế là:

a/ 350m                b/ 35km                c/ 3,5m                  d/ 35m

Hướng dẫn

Khoảng cách hai điểm đó ngoài thực tế là: 7 :  = 3500 (cm)

Đổi: 3500cm = 35m

Câu 4: Chữ số 5 trong số thập phân 834,456 thuộc:

a/ hàng phần trăm                          b/ hàng đơn vị

c/ hàng phần mười                                       d/ hàng phần nghìn

……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi TNTV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 5 – Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin