Chỉ cần một lần cân

[80 Bài Toán Thông Minh] Chỉ Một Lần Cân:  Tình cờ có 10 ví đựng tiền, mỗi ví đều đựng 10 đồng tiền giống hệt nhau và giống như các ví khác. Có 1 ví đựng toàn tiền giả. Các đồng tiền thật nặng 10 gam, còn các đồng tiền giả nặng hơn đúng 1 gam. Với một lần cân có quả cân, bằng cách nào có thể chỉ ra ví đựng tiền giả?

Giải

Ta đánh số các ví từ 1 đến 10.

Lấy ra từ ví số 1 một đồng, ví số 2 hai đồng,…ví số 9 chín đồng và ví số 10 không lấy đồng nào cả. Đem cân cả 45 đồng tiền đã lấy ra.

Nếu cân được đúng 450 gam thì ví số 10 là ví đựng tiền giả.

Nếu cân được 450 gam + a gam, thì a gam đó chính là số thứ tự của chiếc ví đựng tiền giả mà ta cần tìm.

About thaytoan