IQ 7: Vẽ tiếp hình phù hợp

Vẽ tiếp vào ô có dấu hỏi để được hình hoàn thiện theo đúng quy luật

1-1-12

Gợi ý Quy luật từ hệ thống toán iq: Mỗi dòng gồm 3 gạch chéo, có một đường nằm phía góc trên, một đường ở giữa và một đường nằm góc dưới cùng với một chấm đen.

Vì thế đáp án ở đây là:

da-1-1-12

About thaytoan