IQ 6: Complete the equation

Hoàn thành phương trình bằng cách chọn phương án phù hợp nhất.

1-1-11

 

ANS: E.0,25

About thaytoan