IQ 1: Which set of symbols should replace the question marks?

Chọn phương án phù hợp để thay thế các dấu hỏi?

iq-1-1

 

Hướng dẫn trả lời:

Thấy mỗi đường thẳng ở mỗi hình tròn ở cột khối hình thứ nhất dòng trên sau khi dịch chuyển 45 độ theo chiều kim đồng hồ sẽ được tương ứng các hình ở khối cột thứ nhất dòng dưới. Do đó, từ khối cột thứ hai ta suy ra phương án phải chọn là A.

Chương trình phát triển bởi hệ thống toán IQ.

About thaytoan