Đâu là giỏ đựng táo? Đâu là giỏ đựng cam?

Thử tài thông minh, tìm ra giỏ nào đựng táo, giỏ nào đựng cao. Xem IQ của ai cao hơn nào, hãy cùng giải toán

Đề Bài: Bạn có 3 giỏ hoa quả. Giỏ thứ nhất chỉ toàn táo, giỏ thứ hai chỉ toàn cam, giỏ thứ ba lẫn lộn cam và táo. Bạn không nhìn thấy trong mỗi giỏ có loại quả gì. Mỗi giỏ đều có một nhãn hiệu nhưng các nhãn hiệu đều ghi sai. Bạn được phép nhắm mắt thò tay vào một giỏ bất kỳ để lấy ra một quả và mở mắt nhìn quả đó. Làm thế nào có thể xác định được trong mỗi giỏ chứa loại quả nào?

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi kéo xuống xem lời giải nhé!

tao-cam

Hướng dẫn giải toán iq

Gọi giỏ được dán nhãn Táo là T; giỏ được dán nhãn Cam là C; giỏ được dán nhãn Táo + Cam là L.
Lấy từ giỏ L ra 1 quả rồi nhìn.
Không giảm tính tổng quát, giả sử đó là quả táo
Do nhãn dán ở mỗi giỏ đều sai ~> giỏ L là giỏ chỉ toàn táo
Do nhãn dán ở mỗi giỏ đều sai ~> giỏ C là giỏ có cả táo và cam
~> giỏ T là giỏ chỉ toàn cam

About thaytoan