Con trăn ở Singapore

Singapore thuộc đới khí hậu nóng và ẩm, là nơi trú ngụ của loài trăn gấm dài gần 10m. Con trăn này cuộn mình lại thành một vòng tròn, mọi bộ phận trên mình trăn đều cách đều 1 điểm, đó là tâm vòng tròn.

Vậy thì, có khả năng khi trăn cuộn tròn mình lại, tất cả các điểm trên vòng tròn này cách đều 1 điểm không? Độ to nhỏ của mình trăn có thể bỏ qua, không tính đến.

toan-thong-minh-3-1

Lời giải

toan-thong-minh-3-2

Có thể được, như khi đường cong nằm trên mặt cầu. Có nghĩa khi trắn uốn mình trong lồng hay trên một tảng đá hình cầu.

About thaytoan