Đánh Toan – Indonesia

Trong trò “đánh toan” của người Indonesia thì “người”, “kiến”, “voi” tương đương với “tay”, “kéo”, “khăn” của đánh toan ở Nhật Bản, được đại diện bởi ngón tay trỏ, ngón tay út, ngón tay cái. Khi hai bên đều ra cùng một loại thì không quyết định được ai thắng, ai thua. Do đó, một người nọ đề nghị chỉ một lần mà quyết định thắng thua cần giới hạn ở hai loại “người” và “kiến”. Lúc đáng lẽ là huề mà cả hai người cùng là “người” thì tao thắng, cả hai người cùng là “kiến” thì mày thắng. Như vậy vừa công bằng mà chỉ một lần quyết định thắng thua.

Như vậy, nếu bạn đánh toan với người đó 5 lần thì có thể thắng được mấy lần?

Lời giải

Chơi 5 lần bạn thua cả 5. Các bạn hãy giải thích tại sao nhé.

About thaytoan