Máy ảnh và bao da

Tại một tiệm bán đồ lưu niệm. Một máy ảnh có bao da mua tại Nhật mất 30 000 yên, ở đây chỉ bán có 310 đô – la mỹ (tương đương với 21000 yên). Máy chụp hình thì đắt hơn bao da 300 đô la, phần còn lại là tiền cái bao da. Vậy nếu mang tờ giấy bạc 100 đô la mua cái bao da bạn sẽ được thối lại bao nhiêu tiền?

Giải

Bao da giá 5 đô la. Bạn sẽ được thối lại 95 đô.

About thaytoan