Qua Cầu – CalCutTa

Trên con sông Hằng chảy qua ngoại ô CalCutTa có rất nhiều bãi cát, bờ sông có một cây cầu treo rất cổ xưa. Một người nọ đi qua vùng này nhân tiện qua cầu lên đảo. Lúc trở về mới đi được mấy bước thì nghe tiếng “răng rắc”. Anh ta lại không biết bơi, lớn tiếng gọi cũng không ai đáp. Anh ta kẹt trên đảo 20 ngày, nghĩ cách qua sông. Ngày thứ 21 anh ta qua cầu một cách an toàn. Tại sao vậy?

About thaytoan