Tiền Công Hợp Lý

Ông A là chủ một trang trại ở ngoại ô New Deli. Ông ta muốn trồng tiểu mạch nên thuê thêm B và C. B rất giỏi cày bừa nhưng lại ngại gieo hạt. C ngại cày bừa nhưng rất giỏi gieo hạt. Ông A giao cho hai người cùng là 10 mẫu, mỗi người làm một nửa. B bắt đầu từ hướng đông, C bắt đầu từ hướng tây. B cày một mẫu mất 20 phút, C cày một mẫu mất 40 phút. Nhưng đến khi gieo hạt C lại gieo nhanh gấp 3 lần B.

Khi làm xong, ông A trả công cho hai người 100 rupee. Hai người phải chia 100 rupee này như thế nài cho công bằng?

Trả lời: Mỗi người 50 rupee nhé vì làm nhanh hay chậm không quan trọng, mà mỗi anh đều làm 1 nửa phần công việc.

About thaytoan